మూస:నాణ్యతాభివృద్ధి-వికీట్రెండ్స్ ఆహ్వానం

ఈ మూస కొత్త సభ్యులను నాణ్యతాభివృద్ధి-వికీట్రెండ్స్ కి ఆహ్వానించుట కొరకు ఉపయోగించవచ్చు. దీనిని వాడుటకు మీరు కొత్త సభ్యుల చర్చా పేజీలో {{subst:నాణ్యతాభివృద్ధి-వికీట్రెండ్స్ ఆహ్వానం}} చేర్చితే మీ సంతకంతో సహ వ్యాఖ్య భద్రపరచండి.


ప్రాజెక్టు ఆహ్వానం

మార్చు

మీరు రూపుదిద్దుతున్న వ్యాసం వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/నాణ్యతాభివృద్ధి-వికీట్రెండ్స్ ‎ పరిధిలోకి వచ్చినందుకు అభినందనలు. మీరు కూడా ప్రాజెక్టు సభ్యునిగా పాల్గొంటే తెవికీని మరింత అభివృద్ధి చేయవచ్చు. మీ పేరు వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/నాణ్యతాభివృద్ధి-వికీట్రెండ్స్#సభ్యులు లో నమోదు చేసుకోమని ఆహ్వానిస్తున్నాము. ~~~~