మూస:నాణ్యతాభివృద్ధి-వికీట్రెండ్స్ పతకం

AnimWIKISTAR-laurier-WT.gif నాణ్యతాభివృద్ధి-వికీట్రెండ్స్ పతకం
xxxx గారికి,నాణ్యతాభివృద్ధి-వికీట్రెండ్స్ పైలట్ ప్రాజెక్టు లో విశేష కృషికిధన్యవాదాలు.--వాడుకరి:yyyy వికీ సంతకం