మూస:మూలాలు సమీక్షించండి

Template documentation[view] [edit] [history] [purge]
  • ఈ మూస చేర్చబడిన వ్యాసాలు వర్గం:మూలాలు లేని వ్యాసాలులో చేర్చబడుతుంది. (కాని see below).
  • This template should not be used in conjunction with వికీపీడియా:Subst.
  • ప్రస్తుతానికి ఈ మూసను వ్యాసంలో ఎక్కడ ఉంచాలి అన్న విషయంపై నిర్దిష్టమైన నియమాలేమీ లేవు. దీన్ని వ్యాసం ప్రారంభంలో గాని, చివర్లో (మూలాలు లేని వ్యాస భాగం కూడా అవచ్చు) లేదా వ్యాసంయొక్క చర్చా పేజీలో గాని ఉంచవచ్చు.
  • దీనిని మొలకల మూసతో పాటుగా వాడాలా లేదా అనే విషయంపై కూడా ఎటువంటి సూచనలు లేవు. కొంతమంది అభిప్రాయం ప్రకారం మొలక అనే టాగ్ చెరిస్తే సరిపోతుంది, అది వ్యాసంలో మూలాలు లేవని సూచిసస్తుంది. కాని మొలకలకు కూడా మూలాలు ఉండాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది.

వాడుకసవరించు

{{మూలాలు సమీక్షించండి}} మూసను అసలు మూలాలు తెలపబడని వ్యాసాలకు వాడండి. The {{refimprove}} template is appropriate for articles with some sources but not enough. Other templates, listed below, may be used when the sources are inadequate for other reasons.

This template has two optional fields: a description field, and a recommended date parameter used to indicate when the template was added to a page.

  • Description field: The optional description field is used to indicate more specifically what should be referenced. An example of its usage is {{unreferenced|article's section called "Childhood"}}. The description field is commonly omitted, which is acceptable, and the information box displayed in an article would then read "This article does not cite any references or sources." If a description is supplied, the word article in the information box is replaced with the description; for the example just given, the information box would read "This article's section called 'Childhood' does not cite any references or sources."
  • Date parameter: The date parameter, which is recommended, is used to indicate when the template was added to a page. An example of its usage is {{unreferenced|date=అక్టోబరు 2021}}. Adding this parameter sorts the article into monthly subcategories of Category:Articles lacking sources, rather than adding it to Category:Articles lacking sources itself, allowing the oldest problems to be identified and dealt with first. If the date parameter is omitted, a bot will add it later.

The two optional fields can be used together, and placed in either order. For example, both {{unreferenced|article's section called "Childhood"|date=అక్టోబరు 2021}} and {{unreferenced|date=అక్టోబరు 2021|article's section called "Childhood"}} have the same effect.

Differences from related templatesసవరించు

One difference between the {{unreferenced}} template and the similar templates {{refimprove}} and {{unreferencedsection}} is that {{unreferenced}} adds an article to Category:Articles lacking sources, while {{refimprove}} and {{unreferencedsection}} add an article to Category:Articles needing additional references.

A common practice is to supply a description of "section", as in {{unreferenced|section}}, which results in an information box reading "This section does not cite any references or sources." This is the same message that is displayed when using {{unreferencedsection}}, but the two templates place an article in different categories, as noted above.

Redirectsసవరించు

The following templates redirect to {{unreferenced}}, meaning that they are synonyms that work exactly as {{unreferenced}} works:

The following template previously redirected to {{unreferenced}}, but has been changed:

See alsoసవరించు

The following templates are useful in cases where there are some sources, but these are inadequate or insufficient