సౌర వ్యవస్థలోని ఉపగ్రహాలు
Ganymede g1 true-edit1.jpg
Two Halves of Titan.png
Callisto (cropped)-1.jpg
Io highest resolution true color (non-edit version).jpg
FullMoon2010 (cropped)-1.jpg
Europa-moon.jpg
Triton moon mosaic Voyager 2 (large).jpg
గానిమీడ్
(గురుడి ఉపగ్రహం)
టైటన్
(శని ఉపగ్రహం)
కాలిస్టో
(గురుడి ఉపగ్రహం)
అయో
(గురుడి ఉపగ్రహం)
చంద్రుడు
(భూమి ఉపగ్రహం)
యూరోపా
(గురుడి ఉపగ్రహం)
ట్రైటన్
(నెప్ట్యూన్ ఉపగ్రహం)
Titania (moon) color, cropped.jpg
PIA07763 Rhea full globe5.jpg
Voyager 2 picture of Oberon.jpg
Iapetus as seen by the Cassini probe - 20071008 (cropped).jpg
Charon in Color (HQ).jpg
PIA00040 Umbrielx2.47.jpg
టైటానియా
(యురేనస్ ఉపగ్రహం)
రియా
(శని ఉపగ్రహం)
ఒబేరియన్
(యురేనస్ ఉపగ్రహం)
లాపెటస్
(శని ఉపగ్రహం)
చరోన్
(ప్లూటో ఉపగ్రహం)
అంబ్రియెల్
(యురేనస్ ఉపగ్రహం)
ఏరియెల్
(యురేనస్ ఉపగ్రహం)
Dione color south.jpg
PIA18317-SaturnMoon-Tethys-Cassini-20150411.jpg
PIA17202-SaturnMoon-Enceladus-ApproachingFlyby-20151028-cropped.jpg
PIA18185 Miranda's Icy Face.jpg
Proteus Voyager 2 cropped.jpg
Mimas PIA12568.jpg
Hyperion true.jpg
డయోన్
(శని ఉపగ్రహం)
టెథిస్
(శని ఉపగ్రహం)
ఎన్‌సెలాడస్
(శని ఉపగ్రహం)
మిరాండా
(యురేనస్ ఉపగ్రహం)
ప్రోటియస్
(నెప్ట్యూన్ ఉపగ్రహం)
మిమాస్
(శని ఉపగ్రహం)
హైపీరియన్
(శని ఉపగ్రహం)
Phoebe cassini.jpg
PIA12714 Janus crop.jpg
Amalthea (moon).png
PIA09813 Epimetheus S. polar region.jpg
Thebe.jpg
Prometheus 12-26-09a.jpg
PIA21055 - Pandora Up Close (cropped).jpg
ఫోబ్
(శని ఉపగ్రహం)
జానస్
(శని ఉపగ్రహం)
అమాల్థియా
(గురుడి ఉపగ్రహం)
ఎపిమేథియస్
(శని ఉపగ్రహం)
థీబ్
(గురుడి ఉపగ్రహం)
ప్రొమేథియస్
(శని ఉపగ్రహం)
పాండోరా
(శని ఉపగ్రహం)
Hydra (moon) from 231 000 kilometres.jpg
Nix best view-true color.jpg
Leading hemisphere of Helene - 20110618.jpg
Atlas (NASA).jpg
Pan by Cassini, March 2017.jpg
Telesto cassini closeup.jpg
N00151485 Calypso crop.jpg
హైడ్రా
(ప్లూటో ఉపగ్రహం)
నిక్స్
(ప్లూటో ఉపగ్రహం)
హెలీన్
(శని ఉపగ్రహం)
అట్లాస్
(శని ఉపగ్రహం)
పాన్
(శని ఉపగ్రహం)
టెలెస్టో
(శని ఉపగ్రహం)
కాలిప్సో
(శని ఉపగ్రహం)
Phobos colour 2008.jpg
Deimos-MRO.jpg
Daphnis (Saturn's Moon).jpg
Methone PIA14633.jpg
Dactyl-HiRes.jpg
ఫోబోస్
(అంగారకుడి ఉపగ్రహం)
డేమోస్
(అంగారకుడి ఉపగ్రహం)
డాఫ్నిస్
(శని ఉపగ్రహం)
మీథోన్
(శని ఉపగ్రహం)
డాక్టిల్
(ఇడా ఉపగ్రహం)

Category:Solar System templates Category:Solar System moon templates

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=మూస:SolarMoonSummary&oldid=3115609" నుండి వెలికితీశారు