మూస చర్చ:శుద్ధి

There are no discussions on this page.

వైజా సత్య గారు మాటలబాబు కలసి ఒక శుద్ధి అనే మూస ని తయారు చేశారు, ఆ మూస లో బొమ్మ కూడా ఉంది దానిని ఇక్కడ పెట్టడానికి సభ్యుల అంగీకారాన్ని కోరుతున్నాను. దాని లింకు - క్రొత్త మూస --మాటలబాబు 22:17, 24 జూన్ 2007 (UTC)

Return to "శుద్ధి" page.