శ్రవణతెవికీ పతకం
అక్షరధాం, తళ్ళికోట యుద్ధం వికీపీడియా:5 నిమిషాల్లో వికీ మొదలగు వ్యాసాలను తన మృదువైన గళంతో వినిపించి శ్రవణ తెవికీకి స్వాగతం పలికిన మాటలబాబుకు తెవికీ తరఫున కృతజ్ఞతాపూర్వక వందనాలు --వైజాసత్య 14:57, 9 జూలై 2007 (UTC)


నా సభ్యత్వ పెట్టెలు
మాటలబాబు ఇటీవలి మార్పులు పేజిని పహారా కాసే దళంలొ సభ్యులు.
ఈ వాడుకరి జీవ శాస్త్రము ప్రాజెక్టులో సభ్యులు.
వాడుకరి హిందూ మత ప్రాజెక్టుకు పాటు పడుతున్నారు.
4000 ఈ వాడుకరి తెవికీలో 4000కి పైగా మార్పులు చేసాడు.
శుద్ధి ఈ వాడుకరి శుద్ధి దళ సభ్యులు.
శుద్ధి ఈ వాడుకరి శుద్ధి దళ సభ్యులు.
a collection of books ఈ వాడుకరి పుస్తకాల ప్రాజెక్టును తీర్చిదిద్దుతున్నారు.
నా పరికరాలు
కొన్ని లింకులు
నూతన సభ్యులకు ప్రోత్సాహకరంగా వివరాలందించి ఉత్సాహపరుస్తున్నందుకు విశ్వనాధ్ అందించే కృతజ్ఞతల చిరు బహుమతి