మెట్లు (Steps) ఒక ఎత్తైన ప్రదేశానికి చేరడానికి లేదా లోతైన ప్రదేశానికి దిగడానికి ఉపయోగించే నిర్మాణాలు. వాటంతట అవే కదిలే మెట్లను ఆధునిక కాలంలో నిర్మిస్తున్నారు.

Spiral (double helix) stairway in the Vatican Museum
A straight stairway with tiled treads, a double railing and two landings.
తాజత్ భూస్వామి ప్యాలెస్ యొక్క 200 సంవత్సరాల పురాతన చెక్క మెట్లు
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=మెట్టు&oldid=3751117" నుండి వెలికితీశారు