మెట్ట తామర ఒక అందమైన పువ్వుల మొక్క.

మెట్ట తామర
Cannaindica.jpg
Italian Group Canna cultivated in Brazil
Scientific classification
Kingdom
Division
Class
Order
Family
Cannaceae
Genus
Canna
జాతులు

19 classified species, see list below

లక్షణాలుసవరించు

  • నిటారుగా పెరిగే బహువార్షిక గుల్మము.
  • తీవ్రాగ్రంతో దీర్ఘచతురస్రాకారంగా ఉన్న పెద్ద సరళ పత్రాలు.
  • అగ్రస్థ కంకి విన్యాసంలో అమరి ఉన్న ఎరుపు రంగుతో కూడిన పసుపు పచ్చని పుష్పాలు.
  • గుండ్రంగా లేదా దీర్ఘవృత్తాకారంగా ఉండే విదారక ఫలాలు.

మెట్ట తామర జాతులుసవరించు