యెర్నేని సుబ్రహ్మణ్యం (1898 - 1974) ప్రముఖ స్వతంత్ర సమరయోధుడు. గాంధేయవాధి. ఆంధ్రప్రదేశ్ కృష్ణాజిల్లా లోని కొమరవోలు ఈయన స్వస్థలం. ఈ గ్రామ పునర్నిర్మాణ కార్యక్రమాల్లో చురుగ్గా పాల్గొన్నాడు. ఇదే గ్రామంలో గాంధీ ఆశ్రమం నెలకొల్పాడు. కులమతాల పట్టింపులు లేకుండా ఎవరి ఇంట్లోనైనా భోజనం చేసేవాడు. దండి సత్యాగ్రహంలో పాల్గొన్న తెలుగువాడు. ఈయన జననకాలం-1898. మరణకాలం-1974.