యోగం భారతదేశం హైందవ, బౌద్ధాల ద్వారా ప్రపంచానికి అందించిన అతిగొప్ప బహూకృతి. శరీరాన్ని, మనస్సుని నియంత్రిస్తూ వాటిలోని అత్యున్నతమైన శక్తులను వెలికితీసే యోగశాస్త్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రఖ్యాతి పొందుతోంది. యోగసాధకుడైన బ్రహ్మశ్రీ జంధ్యాల శివన్నశాస్త్రి ఈ గ్రంథంలో ఛందోబద్ధ పద్యాల్లో యోగరహస్యాలను వివరించారు.

ఇది శ్రీగౌరీ ముద్రాక్షరశాల, నూజివీడు లో ముద్రించబడి, జంధ్యాల వేంకటశివులచే, వానపాముల గ్రామమందు ప్రకటించబడినది.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=యోగసారము&oldid=2949010" నుండి వెలికితీశారు