రంగూన్ రౌడీ (నాటకం)

తెలుగు నాటకం

రంగూన్ రౌడీ అను పతిభక్తి వేశ్యల కోసం పురుషులు తిరిగి తమ సంసారాలు పాడుచేసుకోవడం ఇతివృత్తంగా సోమరాజు రామానుజరావు రచించిన తెలుగు నాటకం. అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందిన ఈ నాటకం సినిమాగా కూడా రూపొందించారు. దీని మూడవకూర్పును కురుకూరి సుబ్బారావు గారు 1935లో ప్రచురించారు.

రంగూన్ రౌడి నాటకం 1935 పుస్తకం.

పాత్రలు

మార్చు
పురుషులు
 1. శంకరరావు - రంగూన్ రౌడీ, కథానాయకుడు
 2. తులసీరావు - పోలీసు సూపరింటెండెంటు (కథానాయకుని మామ)
 3. రమేశ్ బాబు - రంగూను లోని లక్షాధికారి
 4. గంగారాం సేటు - ఒక మార్వాడీ
 5. కృష్ణమూర్తి - జానకి ప్రియుడు
 6. జయరాం - రాధాబాయి ప్రియుడు
 7. మోహనరావు - కథానాయకుని కుమారుడు
 8. జడ్జి - అన్నపూర్ణకు ఉరిశిక్ష విధించిన అధికారి
 9. బట్లరు - విజయనగరం హోటలులోని నౌకరు
 10. సబ్‌ఇన్పెక్టరు - కాకినాడలో
 11. సబ్‌ఇన్పెక్టరు - విజయనగరములో
 12. జైలు సూపరింటెండెంటు - ఉరికంబం వద్ద
 13. కిరాతుడు - ఉరికంబం వద్ద
 14. రంగారావు - పవర్‌దారు
 15. సేవకుడు - కాకినాడలో
స్త్రీలు
 1. అన్నపూర్ణ - కథానాయిక
 2. ప్రభావతి - రమేశ్ బాబు భార్య
 3. గిరికుమారి - కాకినాడలోని వేశ్య
 4. రాధాబాయి - గంగారాముని కుమార్తె
 5. నాందీబాయి - గంగారాముని భార్య
 6. జానకి - కథానాయకుని చెల్లి
 7. తల్లి - కథానాయకుని తల్లి
 8. ఇంగ్లీషు దాసి - గంగారాముని దాసి
 9. లక్ష్మి - కథానాయిక దాసి
 10. దాసి - గిరికుమారి దాసి

గృహలక్ష్మి సినిమా

మార్చు

హెచ్.ఎం.రెడ్డి స్వీయ దర్శకత్వంలో 1938లో నిర్మించిన సాంఘిక చిత్రం-గృహలక్ష్మి (1938). దీని కథా రచయిత సోమరాజు రామానుజరావు. రామానుజరావు రచించిన రంగూన్ రౌడీ నాటకం ఆధారంగా ఈ సినిమాను నిర్మించారు.

మూలాలు

మార్చు