రక్షిత జంతువు

(రక్షిత జంతువులు నుండి దారిమార్పు చెందింది)

కొన్ని అంతరించిపోతున్న జంతువులను పర్యావరణ సమతుల్యం కోసం కొన్ని ప్రభుత్వాలు రక్షించి వాటి సంతతి అభివృద్ధి చెందేటట్లుగా జాగ్రత్త వహిస్తాయి. ఇలాంటి జంతువులను రక్షిత జంతువులు (Protected animals) అంటారు.

ఉదాహరణలుసవరించు

  • భారతదేశంలో పులి రక్షిత జంతువు