రమాదేవి

ఇవ్వబడిన పేరు

రమాదేవి కొందరు భారతీయుల పేరు.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=రమాదేవి&oldid=3706563" నుండి వెలికితీశారు