రాండమ్ ఏక్సెస్ మెమరీ

కంప్యూటర్లో డేటా నిల్వ చేసే రూపం

రాండమ్ ఏక్సెస్ మెమరీ సాధారణ మెమరీ. కంప్యూటరు పనిచేసేటప్పుడు డేటా తాత్కాలికంగా ఇందులో నిల్వ ఉంటుంది. కంప్యూటరు ఆఫ్ చేయగానే ఇందులోని సమాచారమంతా చెరిగిపోతుంది. ఇది తాత్కాలిక మెమరీ. రాండమ్ ఏక్సెస్ మెమరీని సంక్షిప్తంగా రోమ్ (RAM) అంటారు.

ఇవి కూడా చూడండిసవరించు

రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ - (ROM)

మూలాలుసవరించు

తెలుగువారి సంపూర్ణ పెద్దబాలశిక్ష - గ్రంథకర్త : గాజుల సత్యనారాయణ