రాజశేఖర్ అన్న పేరు ఈ క్రింది వ్యక్తులను సూచిస్తుంది:

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=రాజశేఖర్&oldid=2966068" నుండి వెలికితీశారు