రాజేంద్ర ప్రసాద్

(రాజేంద్రప్రసాద్ నుండి దారిమార్పు చెందింది)