రాధాకృష్ణ
(1939 తెలుగు సినిమా)
తారాగణం స్థానం నరసింహారావు,
భాను ప్రకాష్
నిర్మాణ సంస్థ లక్ష్మీ సినీటోన్
భాష తెలుగు