రుక్మిణి (అయోమయ నివృత్తి)

(రుక్మిణీ (అయోమయ నివృత్తి) నుండి దారిమార్పు చెందింది)

రుక్మిణి పేరుతో అనేక వ్యాసాలున్నాయి. అవి