ఒక రుమాలు లేదా ముఖం తువాలు తినే సమయంలో నోరు, వేళ్లు మొత్తాన్ని తుడిచిపెట్టే కోసం పట్టిక వద్ద ఉపయోగిస్తారు. వస్త్రం యొక్క దీర్ఘ చరతురస్రంగా ఉంటుంది. ఇది కొన్నిసార్లు క్లిష్టమైన ఆకృతులు, ఆకారాలు, సాధారణంగా చిన్న, ముడుచుకొని ఉండును.

పరిభాషసవరించు

దీనిని తుండు గుడ్డ, చేతి గుడ్డ అని కడా అంటారు.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=రుమాలు&oldid=2952403" నుండి వెలికితీశారు