రెండో ప్రపంచయుద్ధమా?

రెండో ప్రపంచయుద్ధమా? అనేది రెండవ ప్రపంచయుద్ధం గురించిన వ్యాసాల సంకలనం. దీనిని ఆంధ్రకేసరి గ్రంథమాల వారు రెండు భాగాలుగా 1940లో ముద్రించారు. వీనికి బూర్గుల రంగనాథరావు, అందుగుల తిరుమలరావు, అవురుపల్లి కృష్ణారావు సంపాదకులుగా వ్యవహరించారు.

విషయసూచిక మార్చు

1. యుద్ధజూదములో పందెములేమిటి ?

2. వెర్సాయిల్సు సంధి.

3. జర్మనీ తలయెత్తింది.

4. లీగుకు అగ్నిపరీక్ష.

5. సమిష్టి క్షేమవిధానము.

6. సమిష్టి క్షేమమే శరణ్యము.

7. సాంత్వన నీతి.

8. క్షణిక శాంతి.

మూలాలు మార్చు

 
Wikisource
తెలుగువికీసోర్స్ నందు ఈ వ్యాసమునకు సంబంధించిన మూల పాఠ్యము(లు) లేక మాధ్యమము(లు) కలవు: