రోజుకో రోజా
(2000 తెలుగు సినిమా)
దర్శకత్వం జి.ఎస్.రాజా
నిర్మాణ సంస్థ నందిని ఫిల్మ్స్
భాష తెలుగు