రోహిత్ కొందరు భారతీయుల పేరు.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=రోహిత్&oldid=2932288" నుండి వెలికితీశారు