లంకపల్లి పేరుతో చాలా వ్యాసాలు ఉన్నాయి. ఆ వ్యాసాల జాబితా:


లంకపల్లి తెలుగువారిలో కొందరి ఇంటిపేరు.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=లంకపల్లి&oldid=2849560" నుండి వెలికితీశారు