లక్ష్మణ్ కొందరి వ్యక్తిగత పేరు. ఇది రామాయణంలో లక్ష్మణుడు ఆధారంగా పుట్టింది.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=లక్ష్మణ్&oldid=969832" నుండి వెలికితీశారు