సాధారణంగా అవగాహనకు [1]అయస్కాంత ఫ్లక్స్ మూడవ చట్టం, శక్తి పరిరక్షణ పాటిస్తుంది. లెంజ్ నియమాన్ని హెన్రిచ్ లెంజ్ అని కూడ పిలుస్తారు.\ ఒక ప్రేరిత విద్యుచ్ఛాలక బలం ఎల్లప్పుడూ అయస్కాంత ప్రస్తుత్త పెరుగుతుందని పెరిగిన మార్పును [2] అంటారు."|:"

వ్యతిరేక ప్రవాహాలుసవరించు

కరెంట్ i1 యొక్క అయస్కాంత క్షేత్రం లో మార్పు మరొక విద్యుత్,కరెంట్ i2 ప్రేరేపిస్తుంది ఉంటే i2 దిశలో i1 మార్పు వ్యతిరేకముగా ఉంటుంది. ఈ ప్రవాహాలు వరుసగా రెండు ఏకాక్షక వృత్తాకార కండక్టర్ల ℓ1, ℓ2 లో ఉంటే, రెండిటికి ప్రారంభంలో 0 పతరువాత ప్రవాహాలు i1, i2 తప్పక ప్రతివాద-రొటేట్ అవుతావుంటాయి.

లెంజ్ నియమంసవరించు

సర్క్యూట్ లో ప్రస్తుత ప్రేరిత లేదా ఒక అయస్కాంత క్షేత్రం లో ఒక చలనం వల్ల దర్శకత్వ ప్రవాహంలో మార్పును వ్యతిరేకించేందుకు లేదా చలనాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ఒక యాంత్రిక శక్తి తేవడం వల్ల మర్పు ఎర్పడుతుంది దిన్ని లెంజ్ నియమం అంటరు.

మూలాలుసవరించు

  1. విద్యుదయస్కాంత సర్క్యూట్లు
  2. అయస్కాంత ఫ్లక్స్

బయటి లంకెలుసవరించు

  1. [1]/A Demonstration of Lenz' Law?
  2. [2]/A Lenz law experiment