నూరు

(వంద నుండి దారిమార్పు చెందింది)

నూరు లేదా వంద భారతీయ సంఖ్యా మానము ప్రకారం పది పదులు. దీనిని శత అని కూడా అంటారు.

ఉదాహరణలు 1
ఉదాహరణలు 2
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=నూరు&oldid=364483" నుండి వెలికితీశారు