వక్తృత్వం అనగా ఏదైనా విషయము గురించి ఆసక్తికరంగా మాట్లాడటం లేక ఉపన్యాసము చేయడం. తోటివారిపై ప్రభావం చూపడంలో, ఇది చాలా ఉపయోగం. చర్చ లాంటి కార్యక్రమాలలో కూడా ఈ కళ తెలిసినవారు చాలా సులభంగా ఇతరులను ఆకట్టుకుంటారు. అందువలన, పాఠశాల స్థాయినుండే విద్యార్థులలో వేదిక భయము పోగొట్టటానికి, వక్తృత్వ పోటీలు ఏర్పాటు చేస్తారు.

వక్తృత్వ పోటీలో పాల్గొన్న విద్యార్థి

సాధారణ భావ ప్రసరణ కంటే ఈ విషయంలో ఉపన్యాసకులు పదాలను సరిగా పలకడం, సరిగా బట్టలు వేసుకోవడం, నిలబడడం, సంజ్ఞలు వాడడంపై ధ్యాసపెడతారు. ప్రతి సంవత్సరం జిల్లా, రాష్ట్ర స్థాయిలలో పోటీలు జరుగుతాయి.

నైపుణ్యతని పెంచుకోవటానికి సూచనలు మార్చు

  • విషయాన్ని సమగ్రంగా తెలుసుకోవటం.
  • ఉపన్యాసాన్ని తయారుచేసుకోవడం
  • సమయపాలనకి, పొరపాట్లు దొర్లకుండా వుండటానికి, ముందుగా ప్రాక్టీస్ చేయడం.
  • టోస్ట్ మాస్టర్ సంఘంలో సభ్యులుగా చేరటం

ఇవీచూడండి మార్చు

వనరులు మార్చు