వజ్రయానం బౌద్ధ మతంలోని ఒక తాంత్రిక సాంప్రదాయం. ఈ సాంప్రదాయాలు బౌద్ధమతంలో కొన్ని ప్రత్యేకమైన పరంపరల ద్వారా తరతరాలకు అందించబడుతూ వచ్చాయి. ఇది మధ్యయుగపు భారతదేశంలో అభివృద్ధి చెంది టిబెట్, తూర్పు ఆసియా, మంగోలియా, ఇంకా ఇతర హిమలయా దేశాలకు పాకింది. దీనికి సంబంధించిన గ్రంథాలను బౌద్ధ తంత్రాలు అంటారు.[1] ఇందులో కొన్ని ప్రత్యేకమైన మంత్ర సాధనలు, ముద్రలు మొదలైనవి ఉంటాయి.

వజ్రయానాన్ని సూచించే వజ్రయానం, గంట చిహ్నాలు

వజ్రయాన ధార్మిక గ్రంథాల ప్రకారం ఇది జ్ఞానోదయానికి ఒక మార్గం (యానం). మిగతా రెండు శ్రావకయానం (హీనయానం), మహాయానం (పారమితయానం).

మూలాలుసవరించు

 1. Macmillan Publishing 2004, pp. 875–876.

ఆధార గ్రంథాలుసవరించు

 • Akira, Hirakawa (1993), Paul Groner (ed.), History of Indian Buddhism, Translated by Paul Groner, Delhi: Motilal Banarsidass Publishers
 • Banerjee, S. C. (1977), Tantra in Bengal: A Study in Its Origin, Development and Influence, Manohar, ISBN 978-81-85425-63-4
 • Buswell, Robert E., ed. (2004), Encyclopedia of Buddhism, Macmillan Reference USA, ISBN 978-0-02-865910-7
 • Datta, Amaresh (2006), The Encyclopaedia Of Indian Literature (Volume One (A To Devo), Volume 1, Sahitya Akademi publications, ISBN 978-81-260-1803-1
 • Harding, Sarah (1996), Creation and Completion - Essential Points of Tantric Meditation, Boston: Wisdom Publications
 • Hawkins, Bradley K. (1999), Buddhism, Routledge, ISBN 978-0-415-21162-8
 • Hua, Hsuan; Heng Chih; Heng Hsien; David Rounds; Ron Epstein; et al. (2003), The Shurangama Sutra - Sutra Text and Supplements with Commentary by the Venerable Master Hsuan Hua, Burlingame, California: Buddhist Text Translation Society, ISBN 978-0-88139-949-3, archived from the original on May 29, 2009
 • Kitagawa, Joseph Mitsuo (2002), The Religious Traditions of Asia: Religion, History, and Culture, Routledge, ISBN 978-0-7007-1762-0
 • Macmillan Publishing (2004), Macmillan Encyclopedia of Buddhism, Macmillan Publishing
 • Mishra, Baba; Dandasena, P.K. (2011), Settlement and urbanization in ancient Orissa
 • Patrul Rinpoche (1994), Brown, Kerry; Sharma, Sima (eds.), kunzang lama'i shelung [The Words of My Perfect Teacher], San Francisco, California, USA: HarperCollinsPublishers, ISBN 978-0-06-066449-7 Translated by the Padmakara Translation Group. With a foreword by the Dalai Lama.
 • Ray, Reginald A (2001), Secret of the Vajra World: The Tantric Buddhism of Tibet, Boston: Shambhala Publications
 • Schumann, Hans Wolfgang (1974), Buddhism: an outline of its teachings and schools, Theosophical Pub. House
 • Snelling, John (1987), The Buddhist handbook. A Complete Guide to Buddhist Teaching and Practice, London: Century Paperbacks
 • Thompson, John (2014). "Buddhism's Vajrayāna: Meditation". In Leeming, David A. (ed.). Encyclopedia of Psychology and Religion (2nd ed.). Boston: Springer. pp. 250–255. doi:10.1007/978-1-4614-6086-2_9251. ISBN 978-1-4614-6087-9.
 • Thompson, John (2014). "Buddhism's Vajrayāna: Rituals". In Leeming, David A. (ed.). Encyclopedia of Psychology and Religion (2nd ed.). Boston: Springer. pp. 255–259. doi:10.1007/978-1-4614-6086-2_9347. ISBN 978-1-4614-6087-9.
 • Thompson, John (2014). "Buddhism's Vajrayāna: Tantra". In Leeming, David A. (ed.). Encyclopedia of Psychology and Religion (2nd ed.). Boston: Springer. pp. 260–265. doi:10.1007/978-1-4614-6086-2_9348. ISBN 978-1-4614-6087-9.
 • Wardner, A.K. (1999), Indian Buddhism, Delhi: Motilal Banarsidass Publishers
 • Williams, Paul; Tribe, Anthony (2000), Buddhist Thought: A complete introduction to the Indian tradition, Routledge, ISBN 978-0-203-18593-3
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=వజ్రయానం&oldid=3489575" నుండి వెలికితీశారు