వర్గం:కాలం స్పష్టపరచవలసిన వ్యాసాలు

ఈ వర్గంలో ప్రస్తుతం, సమయం లేదా కాలం అస్పష్టంగా లేదా విశదం కాని పదాలు వాడిన వ్యాసాలు గమనించినప్పుడు ఆ వాక్యాలు ఉన్నచోట {{when}} లేదా {{As of}} వాడితే ఆ మూస వున్న వ్యాసాలు అప్రమేయంగా తగిన నిర్వహణ వర్గాలలోకి చేరతాయి. వాటి ఆధారంగా ముందు సవరణలు చేపట్టవచ్చు.ఇది నిర్వహణ వర్గం.ఉత్తదిగా ఉందని తొలగించవద్దు.

వర్గం "కాలం స్పష్టపరచవలసిన వ్యాసాలు" లో వ్యాసాలు

ఈ వర్గంలో కింది 3 పేజీలున్నాయి, మొత్తం 3 పేజీలలో.