జకాత్ : ఇస్లాం మతంలో ముస్లింలు చెల్లించే ఓ రకమైన టాక్సు. దీనిని చెల్లించడం ప్రతి ముస్లింయొక్క విధి. ఇది ఇస్లాం ఐదు మూలస్థంభాలు లో ఐదవది.

వర్గం "జకాత్" లో వ్యాసాలు

ఈ వర్గంలో కింది 2 పేజీలున్నాయి, మొత్తం 2 పేజీలలో.