వర్గం:వికీపీడియా విధానాలు, మార్గదర్శకాలు - అర్ధంతరంగా ఆగిపోయిన ప్రతిపాదనలు