వాటర్ ఫైట్ లేదా నీటి యుద్ధం అనగా నీటిని ప్రత్యర్థులపై నేరుగా లేదా పరికరాలతో చల్లి లేదా విరజిమ్మి వారిని తడిసేలా చేయడం. బకెట్లు, బుడగలు, నీటి తుపాకులు, దోసిళ్లతో ఇలా దేనినైనా ఉపయోగించి నీటిని విరజిమ్మి ఈ నీటి యుద్ధమాట ఆడతారు. త్వరిత, సాధారణ, సుదీర్ఘ, టోర్నమెంట్ తరహా ఆటల వలె, నీటి ఆట కార్యక్రమాలలో ఈ నీటి యుద్ధమాటలు అనేక స్థాయిలలో ఉన్నాయి.

నీటి యుద్ధమాట

చరిత్రసవరించు

ఈ నీటి యుద్ధమాట మొదట స్నేహితులు ఒకరిపై ఒకరు నీరు చల్లుకోవడం ద్వారా ప్రారంభమయింది. నీటి ఆట ఇతర జంతువులలో కూడా కనబడుతుంటుంది, వేసవిలో కోతులు లేదా ఏనుగులు వంటివి ఒకదానిపై మరొకటి నీటిని చల్లుకుంటూ చల్లబరచుకుంటుంటాయి. ఇతరులపై నీటిని చల్లేందుకు మానవులు మొదట దోసిళ్లతో నీటిని తీసుకొని విసరటం ద్వారా చేసేవారు. తరువాత వివిధ సహజ వస్తువులను ఉపయోగించడం తెలుసుకున్నాడు, ఆ తరువాత నీటిని దూరంగా చిమ్మగల సామర్థ్యము గల వివిధ రకాల ఆకర్షణీయమైన పరికరాలను తయారు చేసి వాటిని ఉపయోగిస్తున్నాడు.

ఈత కొట్టేటప్పుడుసవరించు

స్నేహితులు ఈత కొట్టే సమయంలో ఒకరిపై మరొకరు చేతులతో అలల వలె నీటిని విరజిమ్ముకుంటారు. సాధారణంగా ఈత కొట్టేటప్పుడు తాకుడాట సమయంలో ప్రత్యర్థి తాకకుండా ఉండేందుకు ప్రత్యర్థిపై చేతులతో అలల వలె నీటిని చిమ్ముతారు.

ఇవి కూడా చూడండిసవరించు

హోళీ - ఒకరిపై ఒకరు రంగు నీళ్ళను చల్లుకునే ఒక పండుగ