వ్యాసరచన కొరకు వ్యాసం నా పేరు నాగేశ్వరి. నేను వాసవి ఇంజనిరింగ్ కాలేజీలో చదివాను. నేను తెలుగు గ్రంథాలయం ప్రాజెక్టు ద్వారా వికీపీడియనుగా ప్రవేసించాను.గత0లొ నేను భాస్కర్ రిసొర్సెస్ అనె కంపెని లొ పని చేసాను. ఇపుడు ఫ్హైజర్ అనే కంపెనీ లొ పని చేస్తున్నాను.నేను హైద్రాబాదు లొ ఉంటున్నాను