వాడుకరి:రహ్మానుద్దీన్/sandbox45

మూస:AUTOINCREMENT, మూస:AUTOINCREMENT, మూస:AUTOINCREMENT

16.7% ప్రగతి

   


Tableసవరించు

నెల పాల్గొన్న సభ్యుల సంఖ్య వ్యాసాల సంఖ్య మొదటి బహుమతి  రెండో బహుమతి  ప్రోత్సాహక బహుమతి 
జూన్ 2014 రాజశేఖర్  పవన్  సుజాత 
జూలై 2014 రాజశేఖర్  పవన్  సుజాత 
ఆగస్ట్2014 రాజశేఖర్  పవన్  సుజాత 
సెప్టెంబర్ 2014 రాజశేఖర్  పవన్  సుజాత 
అక్టోబర్ 2014 రాజశేఖర్  పవన్  సుజాత 
నవంబర్ 2014 రాజశేఖర్  పవన్  సుజాత 
డిసెంబర్ 2014 రాజశేఖర్  పవన్  సుజాత 
జనవరి 2015 రాజశేఖర్  పవన్  సుజాత 
ఫిబ్రవరి 2015 రాజశేఖర్  పవన్  సుజాత 
మార్చ్ 2015 రాజశేఖర్  పవన్  సుజాత 
ఏప్రిల్ 2015 రాజశేఖర్  పవన్  సుజాత 
మే 2015 రాజశేఖర్  పవన్  సుజాత 
మొత్తం -

Table2సవరించు

పేరు మొదటి బహుమతులు రెండో బహుమతులు ప్రోత్సాహకాలు మొత్తం
పోటీదారు1 5 0 1       
పోటీదారు2 2 2 0     
పోటీదారు3 2 0 0   
పోటీదారు4 1 1 0   
పోటీదారు5 0 2 0   
పోటీదారు6 0 1 3     
పోటీదారు7 0 1 1   
పోటీదారు8 0 1 1   
పోటీదారు9 0 1 0  
పోటీదారు10 0 1 0  
పోటీదారు11 0 1 0  
పోటీదారు12 0 1 0  
పోటీదారు13 0 1 0  
పోటీదారు14 0 1 0  
పోటీదారు15 0 0 2   

నెలవారీ పట్టికసవరించు

  • పాల్గొన్న సభ్యులు - 10
  • చేరిన వ్యాసాలు - 115
  • విజేతలు - పోటీదారు12 (33 వ్యాసాలు), పోటీదా6 (24 వ్యాసాలు), పోటీదా1 (అతిపెద్ద వ్యాసం రాసినందుకు ప్రోత్సాహక బహుమతి)
వ్యాసాల ప్రగతి
పేరు వ్యాసాలు
పోటీదా1
  
5
పోటీదారు2
  
16
పోటీదారు3
  
2
పోటీదారు4
  
5
పోటీదారు5
  
24
పోటీదారు6
  
20
పోటీదారు7
  
4
పోటీదారు8
  
33
పోటీదారు9
  
2
పోటీదారు10
  
4
 • ఫలితాలు. •