లక్ష్మీదేవి
లక్ష్మీదేవి
ఛాయాచిత్రపటం.
జననం
లక్ష్మీదేవి
జాతీయతభారతీయుడు
ఇతర పేర్లుఇతర పేర్లు
విద్యవిద్యార్హత
వృత్తివృత్తి
పనిచేయు సంస్థ
తల్లిదండ్రులుతల్లి దండ్రుల పేర్లు
పురస్కారాలుసాధించిన పురస్కారాలు