సుస్వాగతం!

నమస్కారం, నేను Ab207. ఎన్వికీలో ఎక్కువగా రచనలు చేస్తుంటాను.

తెవికీలో నేను వాడుకరి నిరోధ నిర్ణయాల సమీక్షా సంఘం యొక్క సభ్యుడిని. అందుకు గాను నన్ను ఎన్వికీలోని నా వాడుకరి చర్చ పేజీలో లేదా ఈమెయిల్ ద్వారా సంప్రదించవచ్చు.

వాడుకరి బేబెల్ సమాచారం
te-N ఈ వాడుకరి మాతృభాష తెలుగు.
en-3 This user has advanced knowledge of English.
hi-2 इस सदस्य को हिन्दी का मध्यम स्तर का ज्ञान है।
భాషల వారీగా వాడుకరులు