మనసు(కు)కవి

పరిచయంసవరించు

పేరు: ఆత్రేయ
ఊరు: బెంగళూరు
వృత్తి: సాఫ్ట్ వేర్

అభిరుచులుసవరించు

సంగీతం
వైదిక సాంప్రదాయం మీద అధ్యయనం
డ్రైవింగ్


ఇతర వివరములుసవరించు

సభ్యత్వాలుసవరించు

  వాడుకరి హిందూ మత ప్రాజెక్టుకు పాటు పడుతున్నారు.