నాపేరు సుధారాణి.మా పూర్వికులది కరీంనగర్ జిల్లా అయినా పుట్టింది కొత్తగూడెం.