స్వాగతం.

ఎప్పటినుంచో వికిపీడియా లో సభ్యుడినవ్వాలని.. సమయాభావం. ఇప్పటికి కుదిరింది.

గడ్డిపాటి శ్రీకాంత్.

Gaddipati sreekanth 08:47, 19 ఫిబ్రవరి 2008 (UTC)