వాడుకరి బేబెల్ సమాచారం
fi-N Tämän käyttäjän äidinkieli on suomi.
te-0 ఈ వాడుకరికి తెలుగు భాషపై ఎటువంటి పరిజ్ఞానం లేదు (లేదా అర్థంచేసుకోవడానికి చాలా కష్టపడతారు).
భాషల వారీగా వాడుకరులు

Soft redirect to:meta:User:Jafeluv
This page is a soft redirect.