పేరు :- కాళీప్రసాద్ వల్లభాపురపు

తల్లిదండ్రులు :- వి.శివరామకృష్ణ

      వి.శివపర్వతి

జన్మదినం :- 14.07.1989

జన్మస్థలం :- నంబురు,పెద్దకాకాని మండలం,

    గుంటూరు జిల్లా,ఆంధ్ర రాష్ట్రం,భారతదేశం

చదువు :- B.tech(Computer Science And

        Engineering)

ఎత్తు :- 5.4

వృత్తి :- జర్నలిస్టు, పాస్పోర్ట్ అడ్వైసర్

కులము :- రజక