నమస్కారము

నా పేరు మల్లిన నరసింహారావు, నా వయస్సు అరవై యొక్క సంవత్సరములు (జూలై 2009 నాటికి).. నేను ప్రస్తుతము నివసించేది పెద్దాపురములో. తెలుగు ఛందస్సు నేర్చుకోవడం నాకిష్టము.

నేను సేకరించిన తెలుగు ఛందస్సు వివరములతో వికిపీడియాకు తోడ్పడాలనుకుంటున్నాను,

నా బ్లాగు చిరునామాలుసవరించు