మా ఊరు కడ్తాల నా పేరు లక్ష్మణా ఛారి నా మిత్రుని పేరు నరే0దర్.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=వాడుకరి:Naw66&oldid=529056" నుండి వెలికితీశారు