వాడుకరి బేబెల్ సమాచారం
te-0 ఈ వాడుకరికి తెలుగు భాషపై ఎటువంటి పరిజ్ఞానం లేదు (లేదా అర్థంచేసుకోవడానికి చాలా కష్టపడతారు).
ja-N この利用者は日本語母語としています。
en-2 This user has intermediate knowledge of English.
zh-Hant-TW-1 這位用戶有基本台式中文知識。
ko-1 이 사용자는 한국어조금 할 수 있습니다.
భాషల వారీగా వాడుకరులు

నేను Oxygen-planet(άksɪdʒən plˈænɪt), జపనీస్ ఎడిటర్.

నాకు సినిమాలు అంటే చాలా ఇష్టం.