పూర్తి విరమణ


ఈ వాడుకరి ఇక నుంచి తెలుగు వికీపీడియా కోసం పని చేయటం లేదు..

పతకాలు మార్చు

బొమ్మ వివరం
  2011లో వ్యాసాలలో అధిక మార్పులుచేసిన 10 మంది సభ్యులు