నాపేరు సుధాకర్ సుంకరి. మేము కాలిఫోర్నియాలోని శాక్రమెంటో పట్టణంలో ఉంటాము.