ఇప్పటి వరకు పూర్తి చేసినవిసవరించు

గరిమెళ్ళ బాలకృష్ణ ప్రసాద్<br\> శరత్ చంద్ర చటోపాధ్యాయ్<br\> సూపర్ నోవా<br\>

ప్రస్తుతం పని చేస్తున్నవిసవరించు

న్యూట్రాన్ తార<br\>

చేద్దామనుకుంటున్నవిసవరించు

కలన గణితం<br\>