స్వాగతం!

ముందుగా వికీపీడియా అనేది సమాచారవేదికే తప్ప ప్రచారవేదికో, అభిప్రాయమాలికో కాదని గుర్తించండి. అందుకు మీరు తెలుగులోనే సొంత బ్లాగులు రాసుకోవచ్చు.

తెలుగులో రాయడమెలాగో తెలియకపోతే లేఖిని తో మొదలు పెట్టండి.


నేను చేసిన మార్పులు: http://tools.wikimedia.de/~interiot/cgi-bin/count_edits?user=trivikram&dbname=tewiki_p