యాసిన్ మొగల్
Yasin Mogal Phy ALC.JPG
యాసిన్ మొగల్ ఛాయాచిత్రపటం.
జననం
యాసిన్ మొగల్
జాతీయతభారతీయుడు

నా పేరు యాసిన్ .నేను లొయొలా కలాశాల లో చదువుతున్నాను.