వాడుకరి చర్చ:కాసుబాబు/పాతచర్చలు 4

Archive ఇది ఇంతకు ముందు జరిగిన చర్చలను భద్రపరిచిన పేజి. ఈ పేజిని మార్చ వద్దు. మీరు గనక కొత్త చర్చ మెదలు పెట్టాలనుకుంటే, లేదా పాత చర్చ కొనసాగించాలనుకుంటే, ప్రస్తుత చర్చా పేజిలో వ్రాయండి.

బొమ్మ:Mallampalli_Somasekhara_Sarma.jpg లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:C.p.brown_dictionary_names.JPG లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:2006gdp_ppp.PNG లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:Military_expenditure_by_country_map.png లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:Andhrakesari_TanguturiPrakasam.jpg లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:Teluguleader_KandukuriViresalingam.JPG లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:Telugucinemaposter_Show2.JPG లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:Telugucinemaposter_Show1.JPG లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:Telugufilmdirector_SingeethamSrinivasRao.JPG లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:Freedomfighter_BhogarajuPattabhi.JPG లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:Telugubookreview_AsamardhuniJeevayatra.GIF లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:Telugubookcover_AsamardhuniJeevayatra.JPG లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:Telugunovelist_unnavaLN.JPG లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:Telugubookcover_malapalli.JPG లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:Teluguleader_kasinadhuni.JPG లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:Teluguleader_gadicharlahari.JPG లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:Telugu_writer_adivibapiraju.jpg లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:Telugubookcover_yenkipatalu.JPG లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:Telugu_sumathisatakam2.GIF లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:Telugu_sumathisatakam1.GIF లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:Andhraratna_duggiralagoplakrishnayya.JPG లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:Telugupoet_chellapillavenkatasastri.jpg లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:Telugupoet_divakarlatirupatisastri.jpg లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:Teluguwriter_chilakamarthiLN.JPG లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:Telugu_harikatha_adibhtlanarayanadas.JPG లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:Freedomfighter_kondavenkatappayya.jpg లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:Telugucinemaposter_dongaramudu_1955.JPG లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:Telugubookcover_anukshanikam.JPG లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:Telugubookcover_himajvala.JPG లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:Telugubookcover_ranganayakamma4.JPG లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:Telugubookcover_ranganayakamma3.JPG లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:Telugubookcover_ranganayakamma2.JPG లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:Telugubookcover_ranganayakamma1.JPG లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:Telugubookcover_dasaradhikrishna.jpg లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:Teluguwriter_dasaradhi.jpg లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:Telugubook_cover_krishnasastry.jpg లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:Telugubook_frontcover_krishnapakshamu.jpg లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:Telugucinema_yester_heroines.jpg లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:Telugucinema_Narthanasala_SVR_savitri.jpg లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:Telugucinemastill_dvskarna_1977.jpg లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:Telugucinema_devadasu_1953.JPG లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:Telugucinemastill_devadasu_1953.JPG లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:Proddutur_vasavi_temple.JPG లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:Oman_1996_CIA_map.jpg లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:Konda_venkatappayya_news_item.JPG లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:Telugucinemaposter_akasaveedhilo_2001.JPG లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:Telugucinema_hmreddy.JPG లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:Telugucinema_raghupathivenkayya.JPG లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:Dwarakatirumala_venkateswaraswami.jpg లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:Telugucinema_vithalachaya.JPG లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:Telugucinema_nagayya_2.jpg లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:Telugucinema_nagayya_1.jpg లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:Kurma.jpg లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:Srilakshminarasimha.JPG లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:Ugranarasimha_statue_at_Hampi.jpg లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:Temple-dwarka-tirumala.jpg లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:Shivaji_the_Great.jpg లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:Muniyara.jpg లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:Kashmir_houseboats.jpg లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:Konaseema-2.jpg లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:Konaseema-1.jpg లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:Kadiyam_flowerfest.jpg లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:Chilukuru-Balaji.jpg లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:Arasavilli.jpg లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:Image-Map_Gujarat_state_and_districts.png లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:Goaseal.png లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:FortAguada(Goa).jpg లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:3rd_century-ikshwaku_inscription.jpg లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:1410-srinatha_time_-_telugu_inscription.jpg లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:1747-christian_writing-telugu.jpg లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:1817-telugu_grammar-william_brown.jpg లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:Annamayya-firstdaycover.jpg లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:Annamayyacopperplate.jpg లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:Viswanadhasatyanarayana.JPG లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:Adisankaracharya.jpg లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:Bapu-sketch.jpg లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:Basara-saraswati.jpg లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:Basara-temple-2.jpg లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:Basara-temple-1.jpg లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:Seetammatalli-bapu.jpg లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:Ramamada.jpg లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:Ramadas-by-bapu.jpg లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:Ornaments-by-ramadasu.jpg లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:Parasurama.jpg లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:Superstar_krishna.jpg లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:Srirama-Bhadra.jpg లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:Parvati.jpg లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:Sri_lakshmi.jpg లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:Ashta_lakshmi.jpg లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:Ashtalakshmi.jpg లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:SUBRAMANYA.jpg లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:Ramarama.jpg లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:Srirama.jpg లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:Maheswara.jpg లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:VISHNU.jpg లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:Ganesha-bapu.jpg లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:Radhagopalam.jpg లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:Bapubomma.jpg లైసెన్సు వివరాలు

బొమ్మ:Bapubomma.JPG లైసెన్సు వివరాలు

పాత బొమ్మల స్థానే కొత్తవి పెట్టినందుకు మీకు నా ధన్యవాదాలు Seshagirirao 00:59, 2 మార్చి 2008 (UTC)Reply[ప్రత్యుత్తరం]

Return to the user page of "కాసుబాబు/పాతచర్చలు 4".